Peipsi järve piirkonna piirkondlikud keskkonnaprobleemid

Peipsi kalavarud

Mahajäetud kalavõrgud

Sosnovski karuputk

Eutrofeerumine