Peipsi järve piirkonna piirkondlikud keskkonnaprobleemid

Peipsi kalavarud

Peipsi kalastik on endiselt liigirikas – 37 liiki – kuid võrreldes poole sajandi taguse ajaga on kalavarude seisund halvenenud. Peipsi järve saagikus on vähenenud viimase 170 aastaga enam kui neli korda. Kala pole küll järvest kadunud, kuid liigilises koosseisus ja eri kalaliikide suhtelises arvukuses on toimunud ulatuslikud muutused (https://novaator.err.ee/1122798/peipsi-jarv-on-muutunud-170-aastaga-kordades-kalavaesemaks).

Külmaveelembeste liikide (siig, rääbis ja luts) arvukus on viimasel kümnendil vähenenud ebasoodsate ilmaolude (jääkatte puudumine või lühiajalisus, suvel vee liigne soojenemine jms) tõttu. Töönduslikult olulisi püügikalu on jäänud järgi 6–7 liiki. Väärtuslikemate püügikalade (koha, ahven) varu ja saagid on küll heal tasemel.

2009. aastal püüdsid Eesti kutselised kalurid Peipsist ja Lämmijärvest välja 2345 tonni kala. Peamiseks püügikalaks olid ahven, koha ja latikas. Järve kalapüügirežiim (kvoodid, püügivahendite piirarvud ja -ajad, tehnilised nõuded) lepitakse kokku Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsustevahelise kalapüügikomisjoni istungitel. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude tasakaalu mõjutab ka tugevasti eutrofeerumine (eeskätt tuleneb Velikaja jõest tulevate biogeenide ja olmemürkide sattumist järve). http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_kalandus

Mahajäetud kalavõrgud

Mahajäetud kalavõrkudest on saanud viimaste aastakümnete üks tõsisemaid järve keskkonnaprobleeme. Veel meie lähiminevikus tehti võrke looduslikest kiududest, kas tööstuslikult või käsitsi – see protsess võis võtta nädalaid või isegi kuid aega ja vaeva. Sellised võrgud olid omanikule kallid – nii sõna otseses mõttes kui ka piltlikult. Täna on turg üle ujutatud peamiselt Hiina päritolu sünteetiliste võrkudega, mille kulud tasuvad ühe kalasaagi eest. Kui selline võrk puruneb, takerdub või langeb kalakaitse vaatevälja, on hoolimatul kaluril lihtsam see jätta ja osta uus, kui seda vabastada.

Pärast veekogusse jätmist täidab selline võrk muidugi oma funktsioone edasi: kalad sisenevad sinna ja surevad. Peale selle “kogub” võrk teisi vee-asukaid – seal võivad hukkuda sukelduvad pardid ja muud veelinnud, vähid, veeloomad; see kujutab tõsist ohtu navigeerimisele ja ka suplejate elule. Aja jooksul võtab selline võrk voolude mõjul kaalus juurde, puruneb, vajub paratamatult järve põhja, kattes selle tiheda kihiga. Peipsi-Pihkva järve vetes ametlikult kalapüügiga tegutsevate kalandusettevõtete hinnangute kohaselt on järve põhi mõnes kohas kaetud mitme ruutkilomeetri ulatuses sõna otseses mõttes pideva mahajäetud võrkude vaibaga. Seega ilmneb veel üks väga tõsine probleem: põhja vajunud võrgud blokeerivad kalade rändeteid ja kudemiskohti. Võrkude mädanenud jäänused halvendavad vee kvaliteeti.

Eesti Keskkonnainspektsiooni eestvedamisel toimunud Peipsi järve koristustalgutel eemaldati veekogust 2019 aastal 663 peremeheta nakkevõrku, mille kogupikkuseks on hinnanguliselt 46,4 kilomeetrit. Pole põhjust kahelda selles, et kahjuks on olukord Venemaa poolel sarnane. „Pskovskaja Pravda” andmetel pidas Pihkva kalapüügiinspektsioon 2019. aastal kinni sadu kalapüügieeskirjade rikkujaid, määras trahve peaaegu 1,5 miljoni rubla ulatuses, esitas veebioloogiliste ressursside kahjustamise eest nõudeid ligi miljoni rubla ulatuses ja arestis üle 1200 ebaseadusliku püügivahendi ja pool tosinat sõidukit.

Pihkva oblastivalitsus riikliku programmi “Kalanduskompleksi säästev areng 2014.-2020. aastal” raames läbi järve võrkudest puhastamise töid. Üldiselt on Pihkva järve võrkudest puhastatud alates 2006. aastast; selle aja jooksul püüti üle 1000 kuupmeetri võrke.

Mahajäetud võrgu eemaldamine veekogu põhjast on samuti suur tehniline väljakutse ja ei piisa akvatooriumi “triikimisest” ankru abil; selline traalimine toimib enamasti adrana ja rebib lihtsalt põhjas lebavad võrgud lahti. Seetõttu kasutavad kalapüügiettevõtted, kes on huvitatud oma püügipiirkondade puhastamisest, sageli käsitsitööd, mis on eriti töömahukas: ahtris seisev inimene hoiab traali kätes, et pidevalt tunnetada trossi pinget ning aeglaselt ja ettevaatlikult, et see ei kukuks, tõmbab “saagi” laevale.

Samal ajal jäävad need vaieldamatult olulised meetmed võitluseks „haiguse“ sümptomitega, mille põhjuseks on väga odavate võrkude tootmine ja „ökoloogilise kultuuri“ puudumine paljude selliste toodete kasutajate seas.

Vastumeetmete hulgast pakutakse välja ka järgmist: (1) müüdud võrkude registreerimine (võrk on omanikuga „seotud”; sellisest võrgust ei saa loobuda, kuid reguleerivate asutuste koormus, mis on sunnitud kontrollima valdkonnas asuvate võrkude hoiutingimusi, kasvab siis äärmiselt – nad peavad kontrollima võrke – kas see on kadunud? – peaaegu sama tõsiselt nagu tulirelvasid); (2) röövpüügi trahvide oluline suurendamine; ja (3) elanikkonna keskkonnaalase kultuuri tõstmine (tõhus, kuid pikaajaline meede, mis on ka Eesti-Vene piiriülese koostöö projekti “Green Mind üks peamisi eesmärke).

Sosnovski karuputk

Sosnovski karuputke kui taimeliiki kirjeldas 1944. aastal Nõukogude botaanik Ida Mandenova. See sai oma nime teise botaaniku – Kaukaasia taimestiku uurija Dmitri Sosnovski auks. Samal ajal on karuputke taimi tuntud juba antiikajast peale.

Sosnovski karuputke uuring esimestel sõjajärgsetel aastatel näitas, et taim on äärmiselt vähenõudlik ja seda saab kasutada loomasöödana pärast silostamist, see tähendab pärast hakitud rohelise massi kääritamist / konserveerimist ilma õhu juurdepääsuta. Kuna karjapopulatsiooni taastamise probleem oli pärast sõda terav, leidis karuputke kiiresti oma rakenduse ja hakkas levima mööda riiki.

Karuputke toksilisus, elujõulisus ja leviku kiirus määrati kindlaks hiljem kui põllumajandustavas kasutuselevõtt kadus. Karuputk oli eriti aktiivne ja avaldub külmas ja paraskliimas ning seetõttu osutusid enim mõjutatud piirkondadeks Venemaa loodeosa, aga ka Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene territooriumid, kus alates 1947. aastast hakati kultiveerima karuputke.

Karuputke mahl on ohtlik; eriti päikesepaistelise ilmaga. Sel juhul võib mahl nahale sattuda pilves päeval ja inimene ei pruugi seda isegi märgata, kuid niipea, kui päike välja tuleb, tekivad mahlajäägist nahale keemiline põletus. See on tingitud asjaolust, et mahl sisaldab furanokumariini – valgustundlikke aineid, mis ultraviolettkiirguse mõjul muutuvad aktiivseks vormiks ja mõjutavad naharakke. Taastumine võtab kaua aega; sel juhul võivad kehale jääda põletusjäljed. Limaskestade (silmade, suu jne) kahjustus võib põhjustada tõsisemaid tervisekahjustusi.
Karuputke mahla valgustundlikkuse tõttu pole esimene “vastumürk” isegi mürgi pesemine veega, vaid kahjustatud ala isoleerimine valguse eest – peate kahjustatud kehaosa katma päikese- ja valgusekindla kattega – rõivaga, riietega jms. Ja alles siis tuleb pimedas kohas pesta kahjustatud piirkonda seebi ja veega. Pärast neid protseduure on soovitatav välistada päikesekiirte mõju nahale paariks päevaks.

Lisaks inimeste ja loomade tervisele kahjustamisele on karuputk ohtlik ka ökosüsteemi tasandil. See tõrjub teisi taimi, hõivab suuri territooriume, “lõikab” läbimatud tihnikutega looduslikke üksusi, vähendab põllumajanduslikuks kasutamiseks mõeldud maad.

Karuputke vastu on äärmiselt keeruline võidelda, kuid see ei ole võimatu. Lähenemisviise on erinevaid: kasvutsoonide kaardistamine ja taimede hävitamine enne seemnete ilmumist, juurte kaevamine ja põletamine, õisikute lõikamine seemnetega, üldiste herbitsiidide, näiteks glüfosaadi, kohapealne pealekandmine, niisutamine põleva vedelikuga ja põletamine, maa kündmine ja diskeerimine mitu korda hooajal, asendamine muude taimetega – näiteks maapirni külvamine, samuti kiirekasvuliste taimede külvamine, kus on palju seemneid, näiteks karukaer ja kaunviljad. Samuti võib maapind katta läbipaistmatu materjaliga, et pärssida karuputke kasvu. Kunstlikult aretatud on karuputke koi – siiani ainus teadaolev karuputke looduslik kahjur.

Karuputkega on võimalik hakkama saada ainult makropiirkondade tasandil, kui mitmete omavalitsuste ja piirkondade jõupingutused on mitme aasta jooksul vastastikku koordineeritud. Balti riikides, kus kehtivad karuputke vastu võitlemise riiklikud programmid, on taim tegelikult hävitatud (sellise elujõulise taime suhtes pole ilmselt võimatu rääkida täielikust “võidust”, seetõttu olukorda jälgitakse pidevalt, et vältida uute kasvukeskmete teket).

Eutrofeerumine

Veekogude eutrofeerumine (toitainete või “biogeensete” mikroelementide kogunemine) on Peipsi üks olulisemaid keskkonnaprobleeme. Looduslikes tingimustes on eutrofeerumine veekogude loomulik vananemisprotsess, mis on iseloomulik kogu planeedi geoloogilisele minevikule ja kestab tavaliselt sajandeid. Kuid viimasel ajal antropogeensete mõjude tõttu on selle arenemise kiirus järsult kasvanud, muutes järved soodeks vaid paarikümne aasta jooksul. See mõjutab kahjuks ka Pihkva-Peipsi järve.

Viimastel aastakümnetel on tüüpiliselt eutroofsed Pihkva- ja Lämmijärv hakanud omandama hüpertroofilisi jooni. See kiirendatud ehk inimtekkeline eutrofeerumine on tingitud peamiselt biogeensete ainete sattumise suurenemisest maismaalt veekogudesse seoses valgla majandustegevuse intensiivistumisega. Näiteks hinnanguliselt umbes 25% lämmastikku, 33% kaaliumkloriidi ja 4% fosforväetisi uhutakse põldudelt ära ja satuvad veekogudesse. Peipsimaa veekogude peamised saasteallikad on aga elamu- ja kommunaalmajandus, mis moodustavad 95% saasteainete koguheitest.

Antropogeense eutrofeerumise mõju avaldub peamiselt järvedes, kuna keskkonna suhteline liikumatus neis soodustab veekihis esinevate biogeensete elementide kuhjumist. Kui heitvesi satub järve, on see viljakas keskkond hüdrobiontide (veeorganismid, mis võivad olla taimed, seened, loomad, mikroorganismid) arenemiseks. Järve vette biogeensete ainete sattumise suurenemise otsene tagajärg on vetikate, füto- ja seejärel zooplanktoni kasvamise intensiivistumine. Järve suureneva viljakuse peamiseks tulemuseks on selles sisalduva biomassi suurenemine, mis on kasulik algfaasis, kuna järv muutub produktiivsemaks. Aga hiljem muutub tootlikkus nii suureks, et see põhjustab vee kvaliteedi halvenemist, mis avaldub mitmel viisil.

Biomassi üleküllus viib lõppkokkuvõttes suure hulga surnud taimede ja loomade (detriit) ladestumisele järve põhjas. Seal oksüdeeritakse see aine aeroobsete (hingamiseks hapnikku kasutavate) bakterite poolt, mis põhjustab lahustunud hapniku kontsentratsiooni tugevat langust, kuna orgaanilise aine bakteriaalse lagunemise ajal tarbitakse intensiivselt hapnikku.

Hapnikuvaeguse määr on maksimaalne suvel, kuna ühest küljest on suveperioodil hüdrobiontide elutalitluse jaoks optimaalne temperatuur (just suvel saab Peipsis näha “vee õitsemist”), teisest küljest temperatuuri tõustes langeb ka vees hapniku lahustuvus loomulikul teel.

Väga suure biomassi tiheduse korral võib hapnikuvaegus olla nii suur, et see põhjustab kalade surma. Nii on Peipsis korduvalt täheldatud kalade massilist hukkumist. Madala hapnikusisalduse tingimustes hakkavad surnud kalajäägid lagundama anaeroobsete bakterite abil (nad viivad läbi kääritamisega sarnaseid protsesse ilma hapnikku kasutamata). Ja kuigi need bakterid on endiselt võimelised detriiti oksüdeerima, metaboliseerivad nad märkimisväärses koguses niisuguseid gaase nagu metaan ja vesiniksulfiid.

See on loomulik, et vee kvaliteet on sel juhul äärmiselt madal, ja seda ei soovitata kasutada mitte ainult joomiseks, vaid ka niisutuse või supluse eesmärgiga.

Veekogude eutrofeerumine kahjustab mitte ainult veekogu füüsilisi omadusi, vaid ka välimust (nö. silmailu). Veetaimestiku intensiivne kasv koormab veekogusid, muutes need ujumiseks, paadisõiduks või kalastamiseks ebamugavaks. Lagunevate veetaimede ja rannikualade kogunemine halvendab veekogude tingimusi veelgi ning meelitab ligi palju putukaid ja parasiite. Lagunemisprotsessi intensiivistumisel omandab vesi ebameeldiva lõhna.

Eutroofses veekogus ujumine võib ärritada nahka vetikaist eralduvate mürgiste ainete tagajärjel, mis mõnel juhul põhjustab dermatiiti. Hingamisprobleemid ja silmade ärritus on sel juhul tavalised. Kui vett kasutatakse joogiks, võib see põhjustada seedesüsteemi haigusi.

Vetikate vohamine, surnud kalad, vee haisemine mõjutab loomulikult ka puhkemajanduse sektorit negatiivses suunas. Eutrofeerumise küsimuse lahendamise keerukus on seotud mitte ainult suurenenud linnastumisega, vaid ka lämmastiku- ja fosforireostuse reovee puhastamise probleemidega.

Tuleb tunnistada, et vee-ettevõtted nii siin kui sealpool Peipsi-Pihkva järve on viimastel aastatel reoveepuhastussüsteeme märkimisväärselt moderniseerinud.

Причудье